O Radiu Proglas

Radio Proglas je nekomerční rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách. Vysílání je financováno výhradně z darů posluchačů.

Veřejnosti se Proglas představuje jako rozhlasová stanice pro celou rodinu, kladoucí důraz na křesťanské hodnoty. Každý člen rodiny by měl ve vysílání najít svůj program a poznat, že je v našem společenství vítaným členem. Současně se učí tolerovat programy, určené jiné věkové, vzdělanostní či zájmové skupině. Proglas chce oslovit lidi prosté i vzdělané, obyvatele venkova i velkých měst. Řada pořadů je obecně kulturních, náboženské programy nejsou pouze katolické a na jejich výrobě se podílejí křesťané z nejméně deseti církví a řada lidí dobré vůle bez ohledu na vyznání.